Politica de utilizare rezonabilă

EBAS a creat aceasta Politica de Utilizare Rezonabila (“Politica", "PUR”) ca un ghid, pentru ca beneficiarii sa inteleaga permisiunile si limitele folosirii serviciilor EBAS, precum si a preveni utilizarea abuziva si/sau in exces a acestor servicii.

Clientul accepta si se angajeaza:

• Sa foloseasca serviciile EBAS, exclusiv in conformitate cu nevoile sale personale sau de afaceri;

• Sa mentina controlul exclusiv asupra contului de acces la serviciile EBAS;

• Sa nu permita nici unei alte persoane, care nu este titularul contului de acces, sa foloseasca serviciile EBAS;

• Sa nu distribuie serviciile sau parti din serviciile furnizare de EBAS;

• Sa nu foloseasca roboti sau orice forma de acces programatic la serviciile EBAS;

• Sa nu decompileze, dezasambleze, si sa nu utilizeze nici o forma de reverse engineer, pentru a accesa orice software sau orice alt produs sau process accesibil prin serviciile EBAS;

• Sa nu insereze cod sau orice produs pentru a manipula, modifica, influenta, schimba continutul si serviciile EBAS;

• Sa nu foloseasca nici o modalitate prin care sa interfereze, intrerupa, distruge, limiteze functionalitatea oricarui software, hardware sau echipament de comunicatii asociat cu serviciile EBAS.


EBAS va evalua utilizarea serviciilor sale de catre un client prin compararea folosirii serviciului de catre acel client cu media aritmetica a tuturor clientilor ce folosesc serviciile EBAS. In plus, EBAS va folosi si o serie de alti indicatori pentru a evalua utilizarea serviziilor sale. De asemenea, pentru a evalua folosirea serviciilor sale, EBAS va implementa tehnologii care ii vor permite sa recunoasca clientul si echipamentele sale si, astfel sa-l protejeze de o folosire abuziva a serviciilor EBAS.

Daca in baza evaluarii, EBAS va determina comportamente anormale ale unui client si/sau daca serviciile oferite clientului sunt folosite in exces, in mod nerezonabil si/sau abuziv, EBAS va informa titularul serviciilor, printr-un email trimis pe adresa de email folosita pentru autentificare, de cele constatate si va oferi clientului oportunitatea de a corecta folosirea improprie a serviciilor. Daca clientul nu va lua masuri prin care sa corecteze folosirea improrie a serviciilor si nu va revi la o utilizare rezonabila a serviciilor, atunci EBAS este indreptatita sa ia masurile pe care le considera necesare pentru protejarea clientilor, serviciile EBAS si Compania. Aceste masuri sunt la discretia EBAS si pot include restrictionarea sau suspendarea accesului la serviciile EBAS ori incetarea contractului.