Politica privind Protecția Datelor cu Caracter Personal

Politica privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (în trecut numită Politica de Confidenţialitate) se aplică tuturor produselor, serviciilor şi site-urilor web oferite de noi.

Este posibil ca uneori să postăm notificări privind confidenţialitatea, specifice pentru anumite produse, sau să postăm materiale în Centrul de ajutor, pentru o descriere mai detaliată a produselor noastre.

Pentru întrebări în legătură cu această Politica privind Protectia Datelor cu Caracter Personal, scrieţi-ne pe adresa de e-mail DPO.


Sumar

Acest sumar prezintă cele mai importante elemente ale Politicii privind Protecția Datelor (PPD), dar nu îi ține locul și trebuie sa o citești și să o accepți.


✅ Prelucrăm Date Personale pentru a furniza serviciile noastre.

✅ Depunem toate eforturile pentru a prelucra numai date ce sunt adecvate și relevante și, de a păstra datele protejate.

✅ Prelucrăm Datele în mod legal, echitabil și transparent în scopuri clar determinate, explicite și legitime.

✅ Aplicăm standardele cerute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) tuturor persoanelor vizate (indiferent dacă sunt sau nu sunt cetățeni europeni).


🚫 NU vindem datele tale personale!

🚫 NU creăm profiluri!

🚫 NU luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale!

🚫Nu prelucrăm date cu caracter personal din Publicaţii Oficiale.


❗ Pe scurt, ai dreptul să accesezi, să-ți fie rectificate și/sau să-ți fie șterse datele. De asemenea, ai dreptul la restricționarea prelucrării datelor dale. Îți poți exercita drepturile contactând responsabilul cu protecția datelor (citește mai jos).

❗ Operatorul are un responsabil cu protecția datelor (DPO) care poate fi contactat prin email dpo@ilinmurgu.com

❗Operatorul este o persoană juridică ce are datele de contact precizate în secțiunea Date de identificare și contact ale operatorului.


Introducere

În acest document, "Operatorul", "Compania", "noi", "a noastră", se referă la compania EBAS având datele precizaate în în secțiunea Date de identificare și contact ale operatorului.

Compania este operator și este hotărâtă să protejeze drepturile persoanelor fizice în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor(GDPR).

Am făcut tot posibilul să facem Politica noastră privind Protecția Datelor scurtă, ușor de accesat, ușor de înțeles și într-un limbaj simplu și clar, mai ales pentru utilizatorii tineri. Cu toate acestea, nu am putut evita toți termenii legali, dar am creat un Glosar cu termeni ca să vă ajute să înțelegeți mai bine termenii.

Vrem să citiți întreaga noastră Politică privind Protecția Datelor și toate celelalte documente ce guvernează relația dintre dvs. și noi. De asemenea, vrem să le citiți înainte de a utiliza produsele și serviciile noastre, pentru a avea o bună înțelegere a ce, cum și mai important de ce facem lucrurile așa cum le facem.

Această Politică privind Protecția Datelor și Glosarul de termeni îți sunt accesibile oricând pe website-ul nostru. Mai mult, dacă ai întrebări în legătură cu această politică sau cu practicile noastre privind confidențialitatea datelor personale, vrem să ne-o spui. Ne poți contacta oricând folosind adresa de email dpo@ilinmurgu.com și noi suntem bucuroși să te ajutăm.


Cine suntem sau Date de identificare și contact ale operatorului

EBAS Powerful Solutions S.R.L., cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Petre Sergescu, nr. 6, bl. B1, sc. 2, ap. 3, este operator și este hotărâtă să protejeze drepturile persoanelor fizice în conformitate cu cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)


Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor

Compania are un Responsabil cu Protecția Datelor (Data Protection Officer - DPO), un expert în legislația privind protecția datelor care ne consiliază și monitorizează să respectăm legislația privind protecția datelor cu caracter personal. DPO-ul nostru poate fi contactat trimițând un email la: dpo@ilinmurgu.com


Drepturile tale

Înainte de a vă informa ce date colectăm și cu ce scop, cum și de ce le prelucrăm, permiteți-ne să vă informăm care sunt drepturile dvs.

 1. Aveți dreptul să știți dacă prelucrăm datele dvs. personale.
 2. Aveți dreptul să cunoașteți ce date personale prelucrăm și scopul prelucrării acestora.
 3. Aveți dreptul de a solicita acces la datele personale pe care Compania le deține.
 4. Aveți dreptul de a vă fi rectificate datele cu caracter personal inexacte.
 5. Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale pe care le prelucrăm.
 6. Aveți dreptul de a solicita restricționarea utilizării datelor personale.
 7. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs.
 8. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 9. Aveți dreptul de a solicita portarea datelor dvs. către un alt operator.
 10. Aveți dreptul de a fi informat în caz de încălcare a securității datelor prin e-mail în termen de 72 ore din momentul în care compania va descoperi problema.

Toate datele pe care le soliciți vor fi oferite gratuit, în format electronic, într-un termen de aproximativ 15 zile lucrătoare de la solicitare.


Ce Date Personale Colectăm?

Colectăm și prelucrăm date personale pe care ni le furnizați:

 • Într-un mod direct și conștient - prin intermediul unui formular, cerere, contract, e-mail. Aceste date pot include, printre altele date de identificare (numele tău, adresa, numere de telefon, adresă de email), date bancare pentru emiterea și evidența facturilor și completarea formei scrise a contractului atunci când este cazul.
 • Într-un mod indirect - informații jurnal - accesând website-ul sau serviciile și produsele noastre.
  • Date despre echipamentele tale când accesezi websiteul și/sau serviciile și produsele noastre. Datele de jurnal pot include informaţii cum ar fi solicitarea web, interacţiunea dvs. cu un serviciu, adresa IP, tipul browserului, limba browserului, data şi ora solicitării dvs. şi unul sau mai multe module cookie care pot identifica în mod unic browserul şi contul dvs. Fişierele jurnal ale aplicaţiei nu conţin date cu caracter personal şi nu stocăm astfel de date în exteriorul aplicaţiei.
  • Date despre modul în care interacționezi cu websiteul și/sau serviciile și produsele noastre. De exemplu, durata vizitei și numărul de pagini vizitate.

Cookie-uri - Când accesaţi serviciile şi site-urile web, trimitem unul sau mai multe cookie-uri pe computerul sau pe dispozitivul dvs. Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor noastre, inclusiv pentru stocarea preferinţelor utilizatorilor, pentru perfecţionarea rezultatelor căutării şi a selectării anunţurilor şi pentru urmărirea tendinţelor utilizatorilor, cum ar fi modul în care aceştia efectuează căutări. Nici unul dintre aceste module cookie nu conţine informaţii personale.

Informaţii de jurnal - Când accesaţi serviciile noastre printr-un browser, printr-o aplicaţie sau printr-un alt client, serverele noastre înregistrează automat anumite informaţii. Aceste jurnale de server pot include informaţii cum ar fi solicitarea web, interacţiunea dvs. cu un serviciu, adresa IP, tipul browserului, limba browserului, data şi ora solicitării dvs. şi unul sau mai multe module cookie care pot identifica în mod unic browserul şi contul dvs. Fişierele jurnal ale aplicaţiei nu conţin date cu caracter personal şi nu stocăm astfel de date în exteriorul aplicaţiei.

Comunicările utilizatorului - Când trimiteţi un e-mail sau alte comunicări către noi, putem păstra aceste comunicări pentru a procesa cererile dvs. de informaţii, pentru a răspunde solicitărilor dvs. şi pentru a ne îmbunătăţi serviciile. Putem utiliza adresa dvs. de e-mail pentru a comunica cu dvs. în privinţa serviciilor noastre.

Pe lângă cazurile menţionate mai sus, este posibil să utilizăm în următoarele scopuri informaţiile pe care le colectăm:

 • pentru furnizarea, menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea serviciilor noastre (inclusiv a serviciilor de publicitate) şi pentru dezvoltarea de noi servicii;
 • pentru protejarea drepturilor sau a proprietăţii noastre ori a utilizatorilor.

În cazul în care utilizăm aceste informaţii într-un mod diferit de scopul pentru care au fost colectate, vă vom solicita consimţământul înainte de a face acest lucru.


Ce informații NU colectăm?

❗EBAS NU colectează categorii speciale” de date personale (date personale sensibile) care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

❗Nu prelucrăm date cu caracter personal din Publicaţii Oficiale.


De ce prelucrăm datele tale cu caracter personal și în ce scop?

Prelucrăm datele tale în următoarele temeiuri:

 1. În vederea îndeplinirii unor obligații legale;
  1. A crea documente legale (de exemplu: contracte, notificări etc.)
  2. A crea documente și raportări fiscale (de exemplu: facturi);
  3. Prevenirea și identificarea amenințărilor, abuzurilor sau acțiunilor ilegale îndreptate împotriva serviciilor sau produselor noastre.
 2. Pentru executarea unui contract;
  1. Procesarea comenzilor sau cererilor tale;
  2. Oferirea de produse și/sau servicii către tine;
  3. Furnizarea de asistență pentru folosirea serviciului
  4. Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către tine;
 3. Dacă v-ați exprimat consimțământul în mod explicit și pentru scopul sau scopurile pentru care v-ați dat consimțământul;
  1. Prelucrarea datelor analitice, folosind Google Analytics;
  2. Contactarea utilizatorului (inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu oferte de produse și servicii ale Companiei.

Prin excepție la temeiurile anterioare de prelucrare a datelor, vom prelucra date în scopul intereselor legitime ale Companiei, dar vă vom informa când vor exista astfel de situații. De exemplu, pentru a desfășura cercetări și analize statistice, a realiza studii de piață și de produs, marketing al produselor și al serviciilor Companiei;


 1. Dacă veți consimți să ne dați voie să-vă prelucrăm date cu caracter personal, aveți dreptul să vă retragi consimțământul oricând.
 2. Dacă vă solicităm consimțământul pentru a prelucra datele dvs. personale pentru un anumit scop, iar dvs. nu veți consimți, noi nu vom prelucra datele dvs. personale în conexiune cu acel scop pentru care nu ne-ați dat consimțământul.
 3. Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal ca urmare a consimțământului dvs. și dacă vă retrageți consimțământul sau dacă nu vă dați consimțământul aceasta nu va afecta accesul tău la serviciile furnizate.

Cu toate acestea, nu trebuie să-ți solicităm consimțământul când procesăm datele tale cu caracter personal ca urmare a unei obligații legale sau pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale asumate față de tine.


Cine primește datele dvs. cu caracter personal?

EBAS este singurul operator care prelucrează datele dvs. cu caracter personal și, implicit, nu partajează informații cu caracter personal cu un alt operator. Totuși, pentru funcționarea serviciului nostru avem împuterniciți care ne furnizează servicii de cloud computing. Furnizorii noștri sunt din top 3 mondial în domeniu, și care, la rândul lor, respectă obligațiile impuse de GDPR.

Cu toate acestea, suntem obligați să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal când ne sunt solicitate de către o autoritate publică îndreptățită să solicite date cu caracter personal sau de o instanță de judecată.

Cu toate acestea, vă vom informa când vom divulga pentru prima dată informațiile dvs. către oricare și fiecare dintre solicitanți.


Transferuri către țări terțe și garanții adecvate

Noi și împuterniciții noștri care sunt furnizori de servicii de tip cloud computing din top 3 mondial, prelucrăm date cu caracter personal în Europa. Totuși, pentru a păstra integritatea și protecția serviciului și a datelor personale, este posibil ca anumite date să fie salvate în data center-uri aflate în afara Europei care au aceleași nivel de securitate ca cele din Uniune.


Cât timp sunt păstrate datele dvs. personale?

Durata de păstrare a datelor personale diferă în funcție de natura acestora.

 • Datele și documente de natură fiscală sau legală sunt păstrate pentru 7 ani.
 • Cook-iurile și datele statistice din Analytics pentru 12 luni.
 • Implicit, datele de autentificare sunt păstrate pentru 3 luni. Puteți alege să păstrați istoricul autentificărilor pe o altă durata, care poate fi extinsă pe toată existenței contului
 • Datele folosite în alerte sunt păstrate pe toată durata cât ați setat alerta.


Securitatea datelor dvs.

EBAS rulează pe o infrastructură securizată de tip cloud computing furnizată de unul din liderii mondiali. Mai mult protejăm sistemul nostru folosind o criptare puternică. În consecință, păstrăm datele criptate și le prelucrăm utilizând o infrastructură regală.

Un număr extrem de mic de persoane foarte bine pregătite au acces la date sensibile pentru sistem.

Accesul la serviciul se face folosind serviciul de autentificare Google, Yahoo sau prin parole generate aleatoriu de către EBAS.


Modificări ale prezentei Declaraţii de confidenţialitate

Consultarea periodică a acestei pagini vă oferă garanţia că veţi şti, în orice moment, ce informaţii colectăm, cum le folosim şi, dacă este cazul, în ce împrejurări le comunicăm şi altor părţi interesate.

Compania își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau actualiza prezenta politic de prelucrare a datelor personale în orice moment, dar nu va reduce nivelul de protecție din cadrul acesteia.


Cum puteți face o plângere

Dacă nu sunteți satisfăcut de modul în care datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate, puteți în primă instanță să vă adresați Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) - email: dpo@ilinmurgu.com

În cazul în care veți rămâne nesatisfăcut de soluționarea incidentului raportat către Responsabilul cu Protecția Datelor, aveți dreptul să depuneți plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

București, Romania

http://www.dataprotection.ro/


Puteți afla mai multe despre cum vi se aplică GRPR vizitând pagina Politica de confidenţialitate (GDPR). Dacă, în continuare, aveți întrebări și comentarii, trimiteți-ne un email pe adresa dpo@ilinmurgu.com


Vă mulțumim că sunteți client EBAS sau doar ne-ați vizitat website-ul.

Echipa EBAS de Protecția Datelor Personale